Can Üroloji Kliniği

TEDAVİLER

Prostat Kanseri

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Prostat, erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organıdır.Prostat kanseri, prostat dokusunu oluşturan bazı hücrelerin anormal seyir göstererek tümör yapıları oluşturması sonucu meydana gelir. Kanserler, prostatın sadece bir kısmından gelişebileceği gibi birden çok kısmında da gelişebilir.Genellikle 65 yaş üstünde görülen bu hastalık erken dönemlerinde hiçbir belirti vermeyebilir. Fakat tedavi edilmezse zamanla büyüyerek idrar kanalına baskı yaratabilir. Böyle hastalarda idrar yapmayla ilgili bazı şikayetler meydana gelir.Tanı ve tedavide geç kalınmış bazı hastalarda kanserli dokular prostat içinde sınırlı kalmayıp etraf dokulara yayılım gösterebilir.Prostat Kanseri Dereceleri ve EvreleriProstat kanserinin tedavisi, tümörün derecesi ve tümörün evresine göre planlanır.Tümör DerecesiProstat biyopsisinde kanser saptanırsa, patolog tarafından kanserli doku değerlendirilir. En yaygın derecelendirme sistemi olan Gleason Skorlama Sistemi kullanılır. Sonuçlar, tümörün büyüme hızı ve normal dokudan farklılaşması hakkında fikir verir.Düşük derece tümörün normal dokulardan aşırı farklılaşmadığı, yavaş büyüyeceği, yayılma riskinin az olduğu anlamına gelir. Yüksek derece risk ise tümörün normal dokulardan oldukça farklılaştığını, büyük ihtimalle hızlı büyüyeceğini ve vücudun diğer bölgelerine yayılabileceğini belirtir.Prostat Kanserinin EvreleriProstat kanserinde evreleme, tümörün prostatta ve çevresinde ne kadar yayıldığına bağlı olarak yapılır. Bu evreleme yapılırken şunlar göz önüne alınır.Tümörün boyutuTümörün prostatın içindeki dokularda ya da çevresindeki yayılımıKanserin lenf nodlarına yayılıp yayılmadığıVücudun diğer bölgelerine yayılım durumu (metastaz)Evre 1İlk evrede tümör sadece prostat içindedir. Tümör, rektal muayene ile hissedilemeyecek derecede küçüktür. Lenf nodlarına sıçrama veya vücudun diğer bölgelerine yayılımı yoktur. Derecesi düşüktür.Evre 22. evrede tümör prostatın içine doğru ilerlemiştir ama çevresinde yayılmaz. Bu evrede tümör rektal muayene ya da görüntüleme yöntemleri (MR) tespit edilebilir. Lenf nodlarına sıçrama veya vücudun diğer bölgelerine yayılımı yoktur.Evre 3Üçüncü evrede tümör prostat kapsülünün ötesine ve seminal vezikül (sperm kesesi) gibi dokulara yayılmıştır. Lenf nodlarına sıçrama veya vücudun diğer bölgelerine yayılımı yoktur.Evre 4Dördüncü evrede kanser prostatın çevresindeki diğer dokulara yayılır. Bu evrede genellikle lenf nodlarına, kemiklere, karaciğere ya da akciğerlere yayılım olabilir (metastaz).Prostat kanserinin derecesini saptamak, uygun tedavinin uygulanması ve hastalığın seyrini takip etmek açısından çok önemlidir....

ThuFlep Teknolojisi

Prostat Büyümesi ve Taş Hastalıklarında Kullanılan, Thulium Fiber ( ThuFLEP ) TeknolojisiThulium Fiber ( ThuFLEP ), ürolojik cerrahide lazer kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Ürolojide günümüzde uygulanan geleneksel lazer yöntemleri, ürolojik hastalıkların tedavi süresini hızlandırarak kolay iyileşme sağlıyor. Hastanemiz üroloji kliniğinde kullanılan Thulium Fiber ( ThuFLEP ) lazer cihazı, günümüzde yaygın olarak kullanılan lazer tekniklerine göre çok daha fazla  avantaja ve konfora sahip bir cihazdır.İzmir Özel Can Hastanesi üroloji kliniğinde hem prostat hem de taş hastalıklarında güvenle kullanılabilen Thulium Fiber ( ThuFLEP ) cihazı geleneksel yöntemlere göre pek çok avantaja sahiptir. Her boyuttaki iyi huylu prostat büyümeleri Thulium Fiber ( ThuFLEP ) cihazı ile kolaylıkla çıkarılabilirken böbrek, mesane ve üreter taşlarında da güvenle uygulama gerçekleştirilebiliyor.Thulium Fiber ( ThuFLEP ) Nasıl Uygulanıyor?Thulium Fiber ( ThuFLEP ) bir lazer cihazı olup, çok ince olan propları ile ince aletlerin içinden geçebiliyor. Bu sayede prostat rahatlıkla çıkarılabiliyor. Bunun dışında taş hastalıklarında taşı küçük ve kum gibi parçalara ayırarak, taşın kendi kendine düşmesini sağlıyor.Thulium Fiber ( ThuFLEP ) Kimlere Uygulanabilir?ThuFLEP yöntemi tüm boyutlarda prostat büyümelerinin tedavisinde oldukça etkin bir şekilde kullanılır. Aynı zamanda bütün taş hastalıklarında, böbrekte, mesanede, üreter taş hastalıklarında kullanılabilir.HoLEP  İLE ThuFLEP Arasında Ne Fark Vardır?Holmium lazer ile uygulanan prostat enükleasyon yönteminde (HoLEP) yine prostat kapsülü ile büyümüş prostat dokusunun arasına girilerek prostat dokularının kapsülden ayırılması, mesane içerisine atılması ve daha sonra morselatör isimli alet yardımıyla parçalanarak dışarı alınması esasına dayanır. Genel olarak her iki lazer enerjisi ile gerçekleştirilen yöntemlerin sonuçları benzer olsa da Thulium lazerin daha iyi kesici gücü ve daha az doku derinliğine ulaşması sonucunda daha az kanama, ameliyat sonrası idrar tutmayı sağlayan kasların ve meni çıkışının (ejakülasyon) iyi korunması sağlanır.GreenLight Lazer ile ThuFLEP Arasında Ne Gibi Fark Vardır?GreenLight lazer ile yapılan endoskopik prostat büyümesi ameliyatları birçok olumsuz özellikleri nedeniyle artık yerini prostat enükleasyon yöntemlerine bırakmaktadır. Bu olumsuzluklar patolojik inceleme için doku örneği alınamaması, ameliyat sonrası uzun dönem idrarda yanma (dizüri) ve daha fazla görülen idrar kanalında darlık gelişimi olarak sayılabilir.ThuFLEP İçin Belirli Bir Yaş Sınırı Var mıdır?ThuFLEP, prostat büyümesi olan her yaş hastada diğer yöntemlere kıyasla çok daha uygulanabilir güvenli bir yöntemdir. Hem genel anestezi hem de spinal anestezi altında işlem uygulanabilmektedir. Ameliyathanede bu yöntemle uygulanan işlem endoskopik de olsa cerrahi bir işlem olmasından dolayı; öncesinde bir anestezi uzmanın değerlendirmesi önemlidir.Önceden Prostat Ameliyatı Oldum ancak Şikayetlerim Tekrarladı. ThuFLEP Olabilir miyim?Önceden prostat cerrahisi olmanız ThuFLEP yöntemi için bir engel oluşturmaz. ThuFLEP operasyonu öncesi hastanın tüm medikal geçmiş, kullandığı ilaçlar gözden geçirilir, gerekli tetkikler tamamlanır, ürolojik muayene yapılır ve kişiye detaylı bilgilendirme yapılır.İşlem Sonunda Sonda Takılır mı?Elektrokoter ile yapılan endoskopik TUR cerrahileri gibi ThuFLEP sonrası da hasta ameliyathaneden sonda ve mesane içerisine serum fizyolojik ile sürekli irrigasyon yıkaması yapılarak çıkar. Ancak elektrokoter ile uygulanan TUR cerrahisi sonrası bu yıkamanın kanama nedenli devamlılığı daha uzun sürdüğünden günlerce sonda tutulurken, ThuFLEP sonrası ortalama 1-2 gün içerisinde hem yıkama kesilir hem de sonda çekilir.İşlem Sonrası Normal Hayata Dönüş Süreci Nasıl Olur?ThuFLEP sonrası ortalama 4-6 saat sonra yemek ve sıvı tüketimine başlanır. Vücutta herhangi açık yara veya kesi olmadığından pansumana gerek yoktur. Sonda çekildikten sonra hasta idrarını yapar ve taburcu edilir....

Sünnet

Penis ucunda bulunan ve işeme deliğini kapatan enfeksiyona sebep olan deri katlantısının cerrahi olarak kesilerek çıkarılma işlemidir. Dünya Sağlık Örgütüne göre yenidoğan bir erkek bebek 12. saatinden sonra sünnet yapılabilmektedir.Yenidoğan döneminde sünnet işlemi lokal anestezi işlemi ile gerçekleşmektedir. Sünnet işleminden 45 dk. önce bebeğin pipisinin etrafına lokal anestezik maddeler sürülerek ağrı hissinin ortadan kalkması sağlanır. Yaklaşık 15-20 dk. süren cerrahi sünnet sargı bezi kullanılmadan pansuman yapılıp bebek bezini bağlayıp hemen taburcu edilebilmektedir. Acil ürolojik  bir durum yoksa çocuğun psikolojisinin etkilenebileceği 2 yaş ile 5 yaş aralığında sünnet önerilmemektedir. 5 yaş üstü çocuklarda genellikle lokal anestezi ile ya da  ailenin isteği doğrultusunda genel anestezi ile sünnet yapılmaktadır.Sünnet eğer lokal anestezi ile yapılmışsa sünnet sonrası hemen taburculuk işlemi yapılmaktadır. Genel anestezi ile sünnet olan çocuklar 3-4 saat gözlem altında kaldıktan sonra evlerine gönderilmektedirler. Sünnet sonrasında ilk 24 saatte cerrahi işlemin yapıldığı yerden küçük kan sızıntıları olabilir, bu durum endişelenilecek bir olay değildir. Sünnet sonrasında ateş de beklenmemektedir. İleri yaş çocukların sünnetinden sonra iyi yapılamayan bir pansuman sonrasında cerrahi bölgede nadir de olsa enfeksiyon görülebilmektedir. 5. günden itibaren ılık bir su ile banyo işlemine izin verilmektedir. Cerrahi işlem sırasında kullanılan dikişler eriyen özel dikişler olduğu için dikişlerin alınmasına gerek yoktur.Sünnet sonrasında gelişebilecek en önemli komplikasyon durmayan kanamadır. Böyle bir durum oluştuğunda hiç vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmeli ve hekimine haber verilmelidir. Biz İzmir Can Hastanesi Üroloji Kliniği Olarak Doğumdan 24. Saatten İtibaren Cerrahi Estetik Sünnet İşlemini Gerçekleştirmekteyiz....

Mesane ve Böbrek Tümörleri

Mesane kanseri, böbreklerden başlayarak idrar yolları boyunca ortaya çıkan kanserler arasında, ikinci sıklıkta karşılaşılan kanserdir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak üçte ikisi ölümcül bir seyir izlemeyen ancak tekrar etme eğilimindeki oluşumlar iken üçte biri ise kas dokusuna ve ardından vücudun geri kalanına yayılma (metastaz yapma) potansiyeline sahip kötü seyirli oluşumlardır.Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara göre daha fazla meydana gelir ve hastalık genellikle erişkin yaş grubundaki kişilerde ortaya çıkar. Türkiye genelinde cinsiyetler arasında en sık görülen kanserler sıralaması incelendiğinde, mesane kanseri erkeklerde 3. sıklıkta, kadınlarda ise 13. sıklıkta görülür. Mesane Kanseri Belirtileri Nedir?Mesane kanseri oluştuktan sonra hastaları hekime başvurmaya iten en önemli belirti idrarda kırmızı kan hücrelerinin bulunması nedeniyle gözle görülür şekilde kırmızıya yakın renk değişikliği olan ve genellikle ağrısız şekilde idrar yapmaktır. Bu belirti makroskopik hematüri olarak adlandırılır. İdrardan kan gelmesine ek olarak hastalık seyri esnasında birçok belirti daha ortaya çıkabilir.Kasıkta ve kasığın üst bölgesinde ağrıSık sık idrara çıkmaAcil idrar yapma ihtiyacıMikroskopik olarak tespit edilebilen idrarda kan varlığı (mikroskopik hematüri)İdrarda kan pıhtısı varlığıAğrılı idrar yapmaKasık bölgesinde kitle ve doluluk hissiSırt ağrısıHalsizlikKilo kaybıHastalığın başka doku ve organlara yayılması (metastaz) durumunda ise sıçradığı bölgeye göre çeşitli bulgulara neden olabilir. Örneğin; öksürük ya da kanlı balgam çıkarma gibi şikayetler mesane kanserinin akciğerlere yayıldığına işaret edebilir. Mesane kanseri hastalarında kemik ağrılarının ortaya çıkması ise hastalığın iskelet sistemine yayılmasının belirtisi olabilir.Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?Mesane kanserlerinin evrelendirmesinde TNM sınıflandırması olarak adlandırılan bir sistemden yararlanılır. T, mesane kanserinin varlığı ve yayılımına dair bulgulara göre değerlendirilir. T1 tümörler mesanenin daha yüzeysel kısımlarında iken, T2 tümörler kas yapılarına, T3 tümörler mesane çevresindeki yağ dokusuna, T4 tümörler ise diğer organ yapılarına yayılımın varlığını belirtir.N, mesane kanserinin lenf nodlarına yayılımının olup olmadığına göre sınıflandırılır. 2 santimetreden küçük olan tek bir lenf nodu tutulumu N1 olarak adlandırılırken, 2-5 santimetre arasında birden fazla lenf nodu tutulumu N2, 5 santimetreden büyük herhangi bir sayıda lenf nodu tutulumu N3 olarak sınıflandırılır.M evrelemesinde ise mesane dışındaki organlara kanserin sıçrayıp sıçramadığına göre değerlendirme yapılır. Metastaz tespit edilmesi halinde M1, tespit edilmemesi halinde ise M0 olarak değerlendirilir.TNM sınıflandırılmasından yararlanılarak oluşturulan mesane kanserinin klinik evrelemesi ise 4 evreye ayrılır:Evre 1 mesane kanseri, lenf nodu tutulumu ve başka bir organa yayılımın olmadığı mesanenin yüzeyel kanseridir.Evre 2, 1. evrede olduğu gibi başka doku ve organlara yayılımın tespit edilmediği ancak kanserin daha derin kas yapılarına ilerlediği klinik evreyi tanımlar.Evre 3, mesaneye uzak organlara yayılımın tespit edilmediği genellikle lenf nodu tutulumlarının eşlik ettiği daha ileri bir klinik evredir.Evre 4 mesane kanseri ise hastalığın artık uzaktaki diğer doku ve organlara da yayıldığını ifade eder....

Genital Estetik

Genital Estetik ve Kozmetik Jinekoloji son zamanlarda ülkemizde ve dünyada gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Genital estetik uygulamalarının kadınların yaşamını olumlu yönde etkilediği kesindir, sonuçlarında hasta memnuniyeti kaçınılmazdır. Kadınlar kendilerini daha iyi hissedebilmekte ve özgüvenleri artmaktadır. Çünkü sonucunda, istedikleri o estetik  görünüme kavuşabilmektedirler, cinsel yaşamları daha sorunsuz hale dönüşebilmektedir.Genital bölgeyi oluşturan herhangi bir bölümdeki problemin, kadınlarda utanma, stres, cinsel isteksizlik ve özgüven problemlerine yol açması normaldir. Ayrıca hastaların birçoğu bu rahatsızlıkları rahat bir şekilde ifade edemeyip, tek başına çözüm arayışına gitmektedir. Bu rahatsızlıklarda güvene dayalı hasta-doktor ilişkisi sayesinde, hastalar daha rahat iletişime geçip, kendilerini daha iyi ifade edebilecektir. Günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle cerrahi müdahaleler daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleşmektedir. Hastalar kısa süre sonra normal hayatına ve iş yaşamına dönebilmektedir.Cerrahi müdahalelerle yapılan genital bölge estetiği ile kadınlarda genital bölge görünümü iyileştirilir, aynı zamanda cinsel organda oluşmuş sorunlar çözülür. Özellikle doğum sonrası vajen sarkması ve genişlemesi, genital bölgede buruşma ve cilt sarkması, genital bölge yapısal bozuklukları, genital bölgede renk koyulaşması, cinsel faaliyet bozuklukları, idrar kaçırma, genital siğil sorunları sıklıkla ortaya çıkabilmektedir.  Genital Estetik Uygulamaları Nelerdir?Genital bölge beyazlatma (Labial whitening / bleaching)Labioplasti (Labium estetiği - büyük ve küçük dudaklara yapılan müdahaleler)Mons pubis (Vajina üst kısımları-dudaklar bölgesi dolgunlaştırılması)Vaginoplasti (Vajina estetiği – vajina daraltma işlemleri)Klitoral hudoplasti (Clitoral hoodoplasty- klitoris üzeri cilt katmanlarının alınması)Perineoplasti (Perine bölgesinin [vajina ile makat arası bölge] estetiği)Puboplasti (Pubis [alt kasık bölgesi] tümsekçiğinin estetiği)Doğum sonrası kötü izlerin ve yırtılma izlerinin onarılmasıHimenoplasti (Kızlık zarının geçici/kalıcı onarımı)Lazerle vajina yenileme, gençleştirme, sıkılaştırma (Laser vaginal rejuvenation)G Noktası Büyütülmesi (G spot augmentation) Genital estetik uygulamalarında; cerrahi operasyonlar ve lazer teknolojisiyle yapılan müdahaleler yer almaktadır. Operasyonlar, sıklıkla estetik cerrahi ile ilgili uygulamalara hakim olan kadın doğum uzmanları yani jinekologlar tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda plastik cerrahlar da bu alanda uygulamalar yapmaktadır. Önemli bir nokta olarak; adetliyken ameliyatın yapılamadığını unutmamak gerekir, operasyon zamanı planlanırken bu da dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır.Ameliyat planlaması, doktor seçimi, ameliyat sonrası bakım süreci gibi operasyonun başarısını etkileyen birçok faktör mevcuttur. Genital estetik uygulamaları sonrasında yapılması gerekenleri iyice anlayıp, önerileri eksiksiz bir şekilde yerine getirmekte fayda vardır. Doktorun verdiği ilaçların aksatılmadan kullanımı ve özellikle genital bölgenin yine anlatıldığı şekilde temiz tutulması çok önemli ve gereklidir. Bu noktalara dikkat edilmediği durumlarda; ağrı hissi ve enfeksiyon riski söz konusu olabilmektedir.Genital Estetik Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?Bölgenin temizliğine dikkat edilmeli, bölge temizliği ılık su ile yapılmalı,Verilen ilaç tedavisine uyulmalı,İşlemden sonra 6 hafta kadar denize ve havuza girilmemeli,Genital bölge olası darbelerden korunmalı, bisiklet ve motosiklete binmeye ara verilmeli,Ameliyat sonrasında duş almak için 3 gün beklenmeli,Cinsel ilişkiye 6 hafta kadar ara verilmeli,Ameliyat esnasında eriyen dikişler kullanıldığı için dikiş aldırmaya gerek kalınmaz, bölgede iz kalması beklenmez....

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Erkeklerde Cinsel İşlev BozukluklarıErkeklerde cinsel işlev bozuklukları her yaşta görülse de genellikle ileri yaşta görülme sıklığı artar. Cinsel işlev bozukluğunun erkeklerdeki en sık sebebi, ejakülasyon (boşalma) sorunları, erektil disfonksiyon ve cinsel isteğin azalmasıdır. Bu sorunlar genellikle altta yatan sebebin tedavisi ile düzeltilebilir. Cinsel işlev bozukluklarına yol açan sebepler fiziksel ve psikolojik olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel sebepler şunlardır:Düşük testosteron düzeyleri,Antidepresan, hipertansiyon ilaçları gibi ilaçların kullanımı,Ateroskleroz (damar sertleşmesi) gibi kan damarı bozuklukları,Diyabet ya da cerrahi nedeniyle oluşan sinir hasarı ya da inme,Sigara kullanımı,Aşırı alkol tüketimi ya da bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı.Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının psikolojik sebepleri ise şunlardır:Cinsel performans hakkında endişe duyulması.Evlilik ya da ilişki problemleri,Depresyon ya da suçluluk hissi,Geçmiş cinsel travmanın etkileri,İş bağlantılı stres ve endişe.ERKEKLERDE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNUN TANISI NASIL KONULUR?Cinsel işlev bozukluklarında tanı konulabilmesi için bazı tetkik ve kontrollerin yapılması gereklidir. Bunların arasında kan basıncı ölçümü ve penis, testis ve prostat muayenesinin yapılması ile birlikte kanda testosteron, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin ölçülmesi yer alır. Ayrıca penis içerisine olan kan akışında oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi için ek tetkikler gerekebilir. Muayene öncesinde sorunun kaynağının anlaşılabilmesi için genellikle tıbbi ve cinsel geçmiş detaylı olarak sorgulanır. Sorulan soruların özel olması, birçok kişinin çekinmesine neden olsa da tanının konulabilmesi ve tedavinin seçilebilmesi için sorulara doğru yanıt verilmesi önemlidir. Cinsel işlev bozukluklarının tanı ve tedavisi birçok branşı ilgilendirdiği için üroloji, endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları gibi farklı doktorlara yönlendirme yapılabilir.ERKEKLER CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNDAN NASIL KORUNABİLİRLER?Cinsel işlev bozukluklarından korunmak için sebep olan etkenlerden uzak durulması gereklidir. Bu yüzden soruna yol açacak sebeplerin iyi bilinmesi ve yaşam şeklinin buna uygun şekilde düzenlenmesi önemlidir. Cinsel sağlığı koruyabilmek amacıyla uygulanması gereken adımlar genellikle kalp damar hastalıklarını ilgilendiren durumlar ile aynıdır. Korunma amacıyla uygulanması önerilen yöntemlerin bir kısmı şunlardır:Doktorların tıbbi durumlar ile ilgili önerdikleri tedavi planını düzenli takip etmek (Hastalıklara karşı verilen ilaçların aksatılmaması gibi),Alkol alımının sınırlandırılması,Sigara ve tütün mamullerinin kullanımının bırakılması,Akdeniz diyeti gibi kalbe sağlıklı beslenme şekline geçilmesi,Stres, depresyon ve endişe gibi duygusal ya da psikolojik sorunların oluşması durumunda gerekliyse tedavi ya da terapi alınması,Partner ile daha sık ve daha iyi iletişim kurulması.ERKEKLERDE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİAltta yatan psikolojik ya da fiziksel sorunların düzeltilmesi ile cinsel işlev bozukluklarının giderilmesi mümkün olsa da bazı durumlarda faydalı olmamaktadır. Bu durumlarda diğer tedavi yöntemlerine başvurulur. Boşalma sorunu, erektil disfonksiyon ya da cinsel istekte azalma ile kendini gösteren cinsel işlev bozuklukları, oluşan duruma göre tedavi edilir. Erken boşalma sorununda bazı antidepresan ilaçlar reçete edilebilir. Ayrıca boşalmanın gecikmesi için kullanılan lokal anestezik etkili kremler de vardır. Fosfodiesteraz-5 enziminin üretimini azaltan ve bunun sonucunda penise kan akışını artıran ilaçlar ise hem erken boşalmada hem de erektil disfonksiyonda kullanılabilir. Bu ilaçların dışında erektil disfonksiyonda oluşan sertleşme sorunu, cinsel birliktelik öncesi kullanılan penil enjeksiyon ya da vakum cihazları ile de tedavi edilebilir. Erektil disfonksiyonda sertleşmenin yapay olarak sağlanmasını sağlayan penil implantlar da uzun yıllardır kullanılan tedavi seçeneklerindendir. Testosteron düzeyi düşüklüğüne bağlı oluşan cinsel işlev bozukluklarında ise hormon düzeyinin normal seviyelere yükseltilmesi için hormon replasman tedavisi uygulanır. Ayrıca cinsel fonksiyonları etkileyen endişe, depresyon, korku ya da suçluluk hissi oluşması durumunda psikolojik danışmanlar tarafından psikolojik terapi tedavisi yapılabilir.Kadınlarda Cinsel İşlev BozukluklarıCinsel yanıt, istek, orgazm ile ilgili sorun veya ağrı görülmesi şeklinde kendini gösteren cinsel işlev bozuklukları, kadınlarda oldukça sık görülür. Kadınlarda cinsel fonksiyonlarda bozulma yaşamın herhangi bir noktasında oluşabilir. Cinsel istekte ve arzuda azalma şikayeti, cinsel işlev bozukluğunda en sık görülen belirtidir. Bunun dışında cinsel uyarılmanın zorlaşması, orgazma ulaşmada güçlük ve cinsel uyarı ile ağrı duyulması diğer şikayetlerdendir. Cinsel tepki, kadınlarda fizyoloji ile beraber duyguların, deneyimlerin, inançların, yaşam tarzının ve ilişkilerin etkileşimini içerir. Bunlardan herhangi birinde bozulma olması, cinsel işlevde bozukluğa yol açabileceği için tedavi süreci de genellikle birden fazla yaklaşımı içerir. Bu sorunları yaşayan kişilerin tedavilerinin gecikmemesi için mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmaları gereklidir.KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNUN TANISI NASIL KONULUR?Cinsel işlev bozukluklarının tanısının konulması genellikle erkekler ile aynı şekilde ilerler. Özellikle cinsel ve tıbbi geçmişin detaylı değerlendirilmesi, doğru tanının konulmasında ve buna uygun tedavinin belirlenmesinde önemli role sahiptir. Rahim ya da yumurtalıkların alınması sonucu cinsel işlevlerde bozukluk oluşabileceği için geçirilen ameliyatlar ve diğer hastalıkların anlatılması teşhis konulmasında etkilidir. Yapılan muayenede ise genital dokularda incelme, deri elastikiyetinde azalma, yaralanma ya da ağrı gibi cinsel uyarıları etkileyen fiziksel değişimler değerlendirilir. Ayrıca yapılan kan tetkikleri ile cinsel işlev bozukluğuna neden olabilen diğer tıbbi nedenlerin tespiti yapılabilir. Kan testleri ile hormon dengesizliği olup olmadığı da incelenir. Ayrıca ultrason, tomografi ya da manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak herhangi bir tümör, kist ya da doku değişikliği olup olmadığı saptanabilir. Yapılan tetkik ve muayenelerin sonucunda hekim, cinsel işlev bozukluğu yaşayan kadınları, ilişki problemleri ve cinsel sağlık konusunda uzman danışman veya terapistlere yönlendirebilir....

image
Can Üroloji Kliniği

Hakkında

Can Üroloji Kliniğinde alanında uzman hekimlerimiz ve teknolojik alt yapımızla beraber siz değerli hastalarımıza göz sağlığı hizmeti sunmaktayız. Başlıca tedavi alanlarımız şu şekildedir;

  • Prostat Kanseri
  • ThuFlep
  • Sünnet
  • Böbrek Tümörleri
  • Genital Estetik
  • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
  • Prostat Büyümesi
  • Kadın Ürolojisi

HAKKIMIZDA
Can Üroloji Kliniği

Doktorlarımız

Üroloji konusunda birçok alanda uzmanlaşmış hekim kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Can Üroloji Kliniği

Hasta Yorumları

Can Üroloji Kliniği için gerçek hasta deneyimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Whatsapp