Doç. Dr. Uygar Miçooğulları

Eğitim

Gaziantep Üniversitesi, 2007-2013

Uzmanlık

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, 2014-2019

Deneyimler

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi  Üroloji Anabilimdalı, İzmir, 2019-2021
Ankara Şehir Hastanesi,2019
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilimdalı, 2014-2019
Hassa Devlet Hastanesi, 2013-2014.

Geçilen Mesleki Yeterlilik Sınavları

European Board of Urology (Avrupa Üroloji Yeterlilik)
Yandal Uzmanlık Sınavı  (61 Puan- Türkiye 4.sü)
Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Sınavı

Ödüller

En İyi Video Sunum 1.lik Ödülü

Uygar Miçooğulları, Orçun Çelik, Serkan Karamazak, Okan Yalbuzdağ, Volkan Ülker, Yusuf Özlem İlbey Multipl renal kitle minimal invaziv tedavisinde laparoskopik non-iskemik parsiyel nefrektomi 14. Ulusal Endoüroloji kongresi 1-4 Nisan 2021 

En İyi Poster Sunum 2.lik Ödülü

Hakan Üçok, Mert Hamza Özbilen, Uygar Miçooğulları. Uyluk miksoid liposarkomunun testise diferansiye liposarkom metastazı.  11. Avrasya Üroonkoloji Kongresi. 3-5 Eylül 2021

Mesleki İlgi Alanları

Lazerle Prostat Ameliyatı (HOLEP, ThuFLEP)
Mikrocerrahi Yöntem ile Vrikosel Ameliyatı
Laparoskopik / Robotik Ürolojik Ameliyatlar
Endoskopik (Kapalı) Mesane Kanseri Ameliyatları
Prostat, Mesane ve Böbrek Kanseri Cerrahisi
Testit Tümörü Ameliyatları
Penis Eğriliği ve Sertleşme Bozukluğu Tedavisi
Erken Boşalma Hastalığı Tedavisi
Böbrek ve İdrar Yollarının Lazerle (Kapalı) Taş Cerrahisi
İdrar Yolu Darlıklarıda Kapalı ve Açık Ameliyatlar 
Sünnet

Yaptığı Ameliyatlar

Lazerle Prostat Ameliyatı (HoLEP ve ThuFLEP)

Robotik Cerrahi operasyonları

-Robot yardimli laparoskopik radikal prostatektomi (robotik prostat kanseri ameliyati)
-Robot yardimli laparoskopik radikal sisto-prostatektomi (robotik mesane kanseri ameliyati)         
-Robotik parsiyel nefrektomi
-Robotik idrar kanali darliği (upj darlik ameliyati )
-Robotik sakrokolpopeksi

Mesane ve prostat kanseri açık operasyonları

-Prostat kanserinde açık radikal prostatektomi
-Mesane kanserinde açık radikal sistektomi

Prostat Büyümesi Ameliyatları

Açık Prostatektomi
TUR-P(Endoskopik(Kapalı) Prostat Ameliyatı)
TUIP(Endoskopik(Kapalı) Prostat Ameliyatı)

Taş Ameliyatları

Böbrek Taşı Ameliyatları(Açık ve Endoskopik)

- Supin ve Prone Pozisyonda Perkütan  Nefrolitototomi(Kapalı böbrek taşı ameliyatları)
- RIRS(retrograd intrarenal surgery(Lazerle Böbrek Taşı Kırma Operasyonu))
- Pyelolitotomi(Açık Böbrek Taşı Operasyonu)
- Nefrolitotomi (Açık Böbrek Taşı Operasyonu)
- Üreter Taşı Ameliyatları (Açık ve Endoskopik(Lazer))
- Mesane Taşı Ameliyatları ( Açık ve Endoskopik(Lazer))

Laparoskopik(Kapalı Ameliyat )Cerrahi Tecrübesi

Laparoskopik Böbrek Kisti Ameliyatı
Laparoskopik Böbrek Kanseri Ameliyatları
Laparoskopik Radikal Nefrektomi
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi (Böbrek Koruyuvu Cerrahi)
Laparoskopik Böbrek Taşı Ameliyatı (Pyelolitotomi)
Laparoskobik Böbrek Darlığı Ameliyatı (UPj Darlık operasyonu )
Laparoskopik Sakrokolpopeksi

Penil Rekonstriktif Cerrahi Tecrübesi

Penil Plikasyon (Konjenital Penil Kurvatür Düzeltilmesi ) (Penis Eğriliği Ameliyatı)
Peyronie Hastalığı – Plikasyon ve Greft Uygulaması (Penis Eğriliği Ameliyatı)
Penil Protez İmplantasyonu (Mutlulu Çubuğu Uygulaması)
Penil Revaskülarizasyon (Penisi Yeniden Kanlandırma)

Kanser Ameliyatları

Mesane Kanserinde TUR (Endoskopik yöntemle Mesane Tümör Ameliyatı)
Böbrek Tümörlerinde Açık Cerrahi Girişimler
Testis Tümörlerinde Cerrahi Girişimler
İnfertilite (Çocuk Sahibi Olamama) ile ilgili Girişimler
Varikosel Ameliyatı (Mikrocerrahi Yöntem ile)

Pediatrik Üroloji Ameliyatları

Sünnet
İnmemiş Testis Ameliyatları
VUR (idrar reflüsü) Endoskopik Ameliyatları

Böbrek Ameliyatları

Böbrek Kisti Ameliyatları
Böbrek alınmasını gerektiren Nefrektomi Ameliyatları
Böbrek Kanseri Ameliyatları
Radikal Nefrektomi
Parsiyel Nefrektomi (Böbrek Koruyuvu Cerrahi)
Böbrek Darlığı Ameliyatı(UPj Darlık operasyonu )

Whatsapp