Mesane ve Böbrek Tümörleri

  • Anasayfa
  • Mesane ve Böbrek Tümörleri

Mesane ve Böbrek Tümörleri

Mesane kanseri, böbreklerden başlayarak idrar yolları boyunca ortaya çıkan kanserler arasında, ikinci sıklıkta karşılaşılan kanserdir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak üçte ikisi ölümcül bir seyir izlemeyen ancak tekrar etme eğilimindeki oluşumlar iken üçte biri ise kas dokusuna ve ardından vücudun geri kalanına yayılma (metastaz yapma) potansiyeline sahip kötü seyirli oluşumlardır.

Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara göre daha fazla meydana gelir ve hastalık genellikle erişkin yaş grubundaki kişilerde ortaya çıkar. Türkiye genelinde cinsiyetler arasında en sık görülen kanserler sıralaması incelendiğinde, mesane kanseri erkeklerde 3. sıklıkta, kadınlarda ise 13. sıklıkta görülür. 

Mesane Kanseri Belirtileri Nedir?

Mesane kanseri oluştuktan sonra hastaları hekime başvurmaya iten en önemli belirti idrarda kırmızı kan hücrelerinin bulunması nedeniyle gözle görülür şekilde kırmızıya yakın renk değişikliği olan ve genellikle ağrısız şekilde idrar yapmaktır. Bu belirti makroskopik hematüri olarak adlandırılır. 

İdrardan kan gelmesine ek olarak hastalık seyri esnasında birçok belirti daha ortaya çıkabilir.

Kasıkta ve kasığın üst bölgesinde ağrı
Sık sık idrara çıkma
Acil idrar yapma ihtiyacı
Mikroskopik olarak tespit edilebilen idrarda kan varlığı (mikroskopik hematüri)
İdrarda kan pıhtısı varlığı
Ağrılı idrar yapma
Kasık bölgesinde kitle ve doluluk hissi
Sırt ağrısı
Halsizlik
Kilo kaybı

Hastalığın başka doku ve organlara yayılması (metastaz) durumunda ise sıçradığı bölgeye göre çeşitli bulgulara neden olabilir. Örneğin; öksürük ya da kanlı balgam çıkarma gibi şikayetler mesane kanserinin akciğerlere yayıldığına işaret edebilir. Mesane kanseri hastalarında kemik ağrılarının ortaya çıkması ise hastalığın iskelet sistemine yayılmasının belirtisi olabilir.

Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

Mesane kanserlerinin evrelendirmesinde TNM sınıflandırması olarak adlandırılan bir sistemden yararlanılır. 

T, mesane kanserinin varlığı ve yayılımına dair bulgulara göre değerlendirilir. T1 tümörler mesanenin daha yüzeysel kısımlarında iken, T2 tümörler kas yapılarına, T3 tümörler mesane çevresindeki yağ dokusuna, T4 tümörler ise diğer organ yapılarına yayılımın varlığını belirtir.

N, mesane kanserinin lenf nodlarına yayılımının olup olmadığına göre sınıflandırılır. 2 santimetreden küçük olan tek bir lenf nodu tutulumu N1 olarak adlandırılırken, 2-5 santimetre arasında birden fazla lenf nodu tutulumu N2, 5 santimetreden büyük herhangi bir sayıda lenf nodu tutulumu N3 olarak sınıflandırılır.

M evrelemesinde ise mesane dışındaki organlara kanserin sıçrayıp sıçramadığına göre değerlendirme yapılır. Metastaz tespit edilmesi halinde M1, tespit edilmemesi halinde ise M0 olarak değerlendirilir.

TNM sınıflandırılmasından yararlanılarak oluşturulan mesane kanserinin klinik evrelemesi ise 4 evreye ayrılır:

Evre 1 mesane kanseri, lenf nodu tutulumu ve başka bir organa yayılımın olmadığı mesanenin yüzeyel kanseridir.

Evre 2, 1. evrede olduğu gibi başka doku ve organlara yayılımın tespit edilmediği ancak kanserin daha derin kas yapılarına ilerlediği klinik evreyi tanımlar.

Evre 3, mesaneye uzak organlara yayılımın tespit edilmediği genellikle lenf nodu tutulumlarının eşlik ettiği daha ileri bir klinik evredir.

Evre 4 mesane kanseri ise hastalığın artık uzaktaki diğer doku ve organlara da yayıldığını ifade eder.
Whatsapp